Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

В нашата компания ние поставяме голямо значение върху коректността и конфиденциалността на предоставяните услуги. Всеки проект, по който работим, се изпълнява с най-висока степен на професионализъм и етично отношение. Ние гарантираме, че вашите данни и информация са защитени с най-съвременните методи за сигурност, като стриктно спазваме всички изисквания за конфиденциалност. Нашият екип от специалисти е обучен да борави с чувствителна информация и да я защитава от неоторизиран достъп. С нас можете да бъдете уверени, че вашите бизнес тайни и лични данни са в сигурни ръце, а отношенията ни с вас са изградени върху доверие и прозрачност.

Етика за работа с електронна информация и физически досиета и файлове

В нашата компания стриктно спазваме високи етични стандарти при работа с електронна информация и физически досиета и файлове. Ние разбираме важността на защитата на личните данни и бизнес информацията, затова прилагаме строги политики и процедури за сигурност. Всички наши служители са обучени да спазват конфиденциалността и да обработват информацията с най-голямо внимание и дискретност. Нашите системи са снабдени с модерни технологии за криптиране и защита от неоторизиран достъп, а физическите файлове се съхраняват в сигурни и контролирани условия.

ЕЛТЕК ЛТД е ангажирани и гарантира, че всяка информация, която е поверена и обработвана във фирмата, е защитена и използвана етично и законно.

Закон за защита на личните данни

ЕЛТЕКК ЛТД стриктно спазва Закона за защита на личните данни, като се прилагат всички необходими мерки за гарантиране на сигурността и поверителността на личната информация, която обработваме. Ние се ангажираме да събираме, съхраняваме и използваме данните в съответствие с приложимото законодателство и най-добрите практики в областта на защита на данните. Нашите служители преминават регулярни обучения относно законовите изисквания и етичните стандарти, свързани с обработката на лични данни.