Scorpi LTD е компания в IT индустрията, оперираща на територията на цяла София

Райони за бързо реагиране:

1. Надежда 1,2,3,4,5,6

2. Толстой

3. Свобода

4. Люлин 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

5. Обеля 1,2, Селото

Районите за бързо реагиране (реагиране от няколко минути до няколко часа) са така обозначени поради близостта на един от нашите офиси. Имайте предвид, че всяка уговорка за посещение ще бъде индивидуално уточнена поради: работен график, пътен трафик и други оказващи влияние обстоятелства. За всички останали райони разбирате, че отдалечеността ще увеличи времето за реакция за индивидуално посещение. Всички клиенти на абонаментно обслужване ще бъдат обслужвани според описаното време за реагиране в рамките на договорните ни отношения.

Забележка: всички еднократни посещения ще бъдат индивидуално договаряни, освен абонаментните такива, които имат изрично упоменато време за реагиране в договора.


Категории на предлаганите от нас услуги