Може да се възползвате от услугата, която предлагаме, а именно отдалечен достъп до вашите устройства. По този начин ние съкращаваме времето за реакция до няколко минути и можем да отстраним възникналия проблем.

Може ле всеки проблем да бъде отстранен дистанционно ?

Не, не може ! Проблеми като: липса на интернет, не стартиращи машини, физически аварии няма как да бъдат отстранени дистанционно.

Дистанционно могат да бъдат отстранени проблеми свързани с даден софтуер, конфигурация на сървър или компютър, както и много други.

Може да направите своето запитване сега, както и да се обадите на посочения телефон за връзка.


Категории на предлаганите от нас услуги