Правила и условия

При договор за Абонаментна Поддръжка Вие получавате:

• неограничен брой повиквания.
• възможност за увеличен мониторинг: от 8:00 до 22:30 включително събота и неделя.
• време за реакция до два часа в рамките на град София, когато е необходимо посещение в офиса на клиента.
• време за реакция до десет минути чрез системата за отдалечен контрол
• поддръжка на хардуер и софтуер на място при клиента (работни станции, сървъри, периферия и комуникационно оборудване) или отдалечено
• анализ и оценка на съществуващите информационни и комуникационни структури и предложения за оптимизация.
• непрекъснато обучение на работещите в структурата на клиента
• ежеседмична профилактика на системата
• ежедневно архивиране на данните на клиента
• организиране на информационните потоци в зависимост от спецификата на работа на клиента
• въвеждане и поддържане на методика за архивиране с минимален риск за загуба на информация както за системните услуги така и за данните на крайните потребители
• ежедневен мониторинг на основните параметри на системата и поддържането им в оптимални граници чрез система за отдалечено наблюдение или на място в офиса на клиента
• въвеждане на стратегия за антивирусна и антиспай защита
• ежемесечно обновяване (update) на всички приложения
• резервно подсигуряване на всички критични за работата на абоната услуги
• поддръжка и съдействие при работата с нестандартен софтуер на трети производители специфичен за работата на aбоната
• осигуряване на процедури за възстановяване на основните услуги на системата след срив в максимално кратки срокове, така че да не бъде засегната работата на потребителите
• безплатен транспорт до сервиза и обратно до офиса на клиента на дефектирало хардуерно оборудване
• подсигуряване на оборотно хардуерно оборудване,когато съответното притежание на клиента е на ремонт
• изграждане и поддръжка на система за защита (Firewall) с необходимите правила
• ежеседмична проверка на нивото на защита и оценка на риска

  • Анализ и оценка на информационна система


Категории на предлаганите от нас услуги