Skip to content Skip to footer

Основен Абонаментен План

 • Поддръжка на Видеонаблюдение: Редовни проверки и поддръжка на системите за видеонаблюдение.
 • Интернет Мрежи: Базова поддръжка на мрежовите устройства и рутери.
 • Ремонт на Лаптопи и Компютри: Диагностика и отстраняване на базови софтуерни проблеми.
 • Периферни Устройства: Основна поддръжка на принтери, скенери и други периферни устройства.
 • Аварийна Поддръжка: Ограничен брой аварийни посещения на месец.

Разширен Абонаментен План

 • Поддръжка на Видеонаблюдение: Редовни проверки, профилактика и настройка на камерите.
 • Интернет Мрежи: Поддръжка и оптимизация на мрежовата инфраструктура.
 • Ремонт на Лаптопи и Компютри: Ремонт на хардуерни проблеми и по-сложни софтуерни въпроси.
 • Монитори и Телевизори: Диагностика и ремонт на монитори и телевизори.
 • Периферни Устройства: Разширена поддръжка на всички периферни устройства.
 • Домакински Уреди: Основна поддръжка на малки домакински уреди.
 • Аварийна Поддръжка: По-голям брой аварийни посещения на месец.

Премиум Абонаментен План

 • Поддръжка на Видеонаблюдение: Пълна поддръжка, включително инсталация и конфигурация на нови камери.
 • Интернет Мрежи: Пълна поддръжка и оптимизация на всички мрежови устройства и кабелна инфраструктура.
 • Ремонт на Лаптопи и Компютри: Пълно обслужване, включително хардуерни и софтуерни ремонти.
 • Монитори и Телевизори: Пълна поддръжка и ремонт на монитори и телевизори.
 • Периферни Устройства: Пълна поддръжка и ремонт на всички периферни устройства.
 • Домакински Уреди: Пълна поддръжка и ремонт на всички домакински уреди.
 • Аварийна Поддръжка: Неограничен брой аварийни посещения.

Корпоративен Абонаментен План

 • Поддръжка на Видеонаблюдение: Пълна поддръжка и мониторинг на корпоративни системи за видеонаблюдение.
 • Интернет Мрежи: Управление и поддръжка на корпоративни мрежови инфраструктури.
 • Ремонт на Лаптопи и Компютри: Комплексно обслужване на всички устройства в офиса.
 • Монитори и Телевизори: Поддръжка на всички визуални устройства в корпоративна среда.
 • Периферни Устройства: Пълна поддръжка на всички офисни периферни устройства.
 • Домакински Уреди: Поддръжка на офис кухненски уреди.
 • Аварийна Поддръжка: Неограничен брой аварийни посещения и приоритетно обслужване.

Персонализиран Абонаментен План

 • Поддръжка на Видеонаблюдение: Персонализирани услуги според нуждите на клиента.
 • Интернет Мрежи: Специфична поддръжка и оптимизация на мрежи според изискванията.
 • Ремонт на Лаптопи и Компютри: Специализирани услуги и поддръжка според конкретните нужди.
 • Монитори и Телевизори: Персонализирана поддръжка и ремонт на визуални устройства.
 • Периферни Устройства: Услуги, адаптирани към специфичните периферни устройства на клиента.
 • Домакински Уреди: Персонализирана поддръжка на домакински уреди.
 • Аварийна Поддръжка: Персонализирани условия за аварийна поддръжка.