По-голямата производителност на Al е резултат от новите сървъри на Dell

PowerEdge са новите сървъри на Dell, в резултат на които е и по-голямата производителност на Al. Те могат да бъдат инсталирани в центъра за данни или извън него. За да бъдат по-ефективни и производителни, част от моделите имат допълнителни опции за охлаждане.

Четвъртото поколение процесори на Intel предлагат значителни подобрения за натоварвания на Al. Те използват технологията AMX, която може да осигури до осем кратно подобрение на производителността. Технологията се използва съвместно с набора инструкции ISA за натоварвания, които не са свързани с Al.

Благодарение на най-новите си сървъри, известни под името PowerEdge, Dell Technologies осигурява по-голяма ефективност както вътре, така и извън центъра за данни, при което се осигурява и по-голямата производителност на Al.