Oбществени поръчки на 74 СУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – София

Възложител От дата: Обект: Процедура: Статус: Описание на обществена поръчка
74 СУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – София 27-03-2020 Доставки Директно възлагане Отворена Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от първи до седми клас на 74 СУ Гоце Делчев